خدمات و محصولات پر کاربرد

پانچ کردن لوله های پزشکی

ایجاد سوراخ بر روی لوله ها به روش پانچ کردن


در این روش دای های تراشیده شده برای ایجاد سوراخ یا درآوردن یک قطعه، بر روی لوله ها و یا ورق ها استفاده می شود. این عملیات بر روی انواع متریال از استیل ضد زنگ تا برنج قابل انجام است و روشی مقرون به صرفه برای تولیدهای ظرفیت متوسط و بالا به شمار می رود. ضخامت دیواره برای پانچ کردن، با تغییر سایز و تلرانس طراحی شده برای قطعه متفاوت می شود. پانچ های گرد متداول ترین شکل هستند اما در این مجموعه توانایی پانچ با سایر اشکال نیز وجود دارد.

فهرست