خدمات و محصولات پر کاربرد

تغییر قطر لوله ها

انجام تغییر در قطر لوله های پزشکی


تغییر قطر لوله ها با روشهای متفاوتی انجام می شود. یکی از این روش ها سوییجینگ است که با به کار بردن دای های چند تکه و دارای فرم دلخواه، در داخل ماشین مخصوص این کار انجام می گیرد. انواع مختلفی از سوییجینگ مانند سوییجینگ گرم و سرد یا چرخشی و ثابت وجود دارد. از این روش ها برای تغییر قطر لوله ها و یا فورج کردن دو لوله روی هم استفاده می شود. قطر تیوب ها از 0.5 mm تا 30 mm قابل انجام است.

طول کلی بستگی به شکل قطعه تیوب متفاوت است و می تواند تا 70 cm و بالاتر نیز باشد. منطقه تغییر قطر نیز وابسته به قطعه کار، تغییر می کند و می تواند حداکثر تا 5 cm افزایش یابد. زاویه تغییر در حالت ایده ال 15 درجه است، هر چند در عمل شیب های تندتر نیز امکان پذیر است.

بسته به نقشه و قطعه کار، در خصوص زمان سنجی انجام عملیات، دامنه بسیار گسترده است. اما در هر صورت برای تیراژهای بالای تولید، این توانایی و تجربه وجود دارد که از خشاب ها و فیدرهای مخصوص و اتوماتیک استفاده کرد.

تلرانس در این روش تغییر قطر بسیار متفاوت است اما تلرانس 0.015 mm قابل دستیابی است. همچنین در موارد خاص می توان این تلرانس را تا 0.005 mm کاهش داد که به نظر برای موارد پزشکی دقت مناسبی است. طول کلی قطعه ممکن است با دقت بالا قابل دستیابی نباشد و به مرحله دیگری برای برش با طول دقیق نیاز باشد. در این روش می توان از سنبه نیز استفاده کرد تا به کنترل دیواره بهتر دست یافت و یا حتی در کنار آن به صافی سطح داخلی بهتری نیز رسید.

فهرست