خدمات و محصولات پر کاربرد

فرم دهی انتهای لوله ها و بستن (End Forming and Closing)

الکتروپولیش لوله ها، سرسوزن های (کانولاهای) پزشکی و قطعات پزشکی و مهندسی


طیف کاملی از روش های فرم دهی و بستن انتهای لوله ها وجود دارد و به دلیل ساخت دستگاه های انجام این کار در همین مجموعه، هر کاربرد اختصاصی نیز قابل پیاده سازی است. فرم دهی می تواند با مشخصه های فنی مورد نظر مشتری و با انتخاب های متعدد (به صورتی که در شکل آمده است) انجام شود. همچنین در صورت نیاز ضخامت دیواره در انتهای فرم دهی شده قابل کنترل است. بر اساس ابعاد، تلرانس ها و سایر موارد مورد نیاز در هر کار، فرایندهای تولید متناسب در تبیان به کار گرفته خواهد شد و به این وسیله حداکثر انعطاف پذیری در پذیرش سفارش ممکن خواهد بود.

انواع مختلف بستن تیوب ها برای کاربردهای گوناگون از سنسورها گرفته تا ابزارهای جراحی در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع 1: در این حالت دیواره ها به سمت وسط چرخیده و در وسط نیز بدون هر گونه تخلخل کاملا جوش خورده و بسته شده است. این فرایند یک روش اقتصادی برای اکثر کاربردها به شمار می رود که به ضخامت دیواره یکنواخت در حدود معمولی نیاز دارند.

نوع 2: تیوب به نوعی بسته می شود که ضخامت دیواره از 15 درصد ضخامت تیوب اصلی بیشتر یا کمتر نشود. این طراحی معمولا برای سنسورهای حرارتی دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این روش در بستن شکل کروی لوله های با ضخامت دیواره نازک کاربرد دارد.

نوع 3: تیوب به صورت “جوش در خود” به شکل کروی بسته شده و از داخل به شکل محدب و یا صاف در می آید که ضخامت دیواره آن چندین برابر ضخامت دیواره اصلی است.

نوع 4: تیوب با یک پلاگ به ضخامت یک تا دو برابر دیواره جوش می خورد.

نوع 5: تیوب به صورت “جوش در خود” به شکل صاف در می آید و در نتیجه ضخامت دیواره به طور محسوسی از ضخامت اصلی بیشتر است.

نوع 6: تیوب با تکنولوژی “جوش در خود” با ضخامتی تا 5 برابر ضخامت دیواره اصلی بسته می شود و به این وسیله زمینه لازم برای انجام هر نوع ماشینکاری، سنگ زنی و یا فرم دهی بعدی بدون به کار بردن پلاگ فراهم می شود.

فهرست