خدمات و محصولات پر کاربرد

فرم های دهانه باز در فرم دهی لوله ها

ایجاد فرم های دهانه باز (Flaring) در لوله های پزشکی


روش های مختلفی برای انجام فرم های دهانه باز به کار می رود. در زمان ساخت پروتوتایپ از روش های محدودتری مانند ساخت ابزارهای ماشین تراش استفاده می شود. اما در هنگام تولید، روش های مطمئن تر و ماشین های مخصوص به این عملیات به کار گرفته می شوند.

در کاربردهایی که سطح پایانی کار مهم است ماشین روتاری برای ایجاد فرم به کار گرفته می شود که سطح نهایی را تا حد مطلوبی بهبود می بخشد. همچنین در این حالت نسبت قطر خارجی به قطر دهانه باز شده با کاهش دیواره لوله افزایش می یابد.

از نظر ماده اولیه نیز استیل ضد زنگ و اکثر آلیاژهای فلزات قابلیت ایجاد این فرم را در ابعاد زیر دارند:

  • ضخامت دیواره لوله حداقل 08 mm
  • حداکثر قطر خارجی 30 mm
  • حداکثر ضخامت دیواره 5 mm
فهرست