خدمات و محصولات پر کاربرد

پولیش لوله ها و قطعات پزشکی

الکتروپولیش لوله ها، سرسوزن های (کانولاهای) پزشکی و قطعات پزشکی و مهندسی


الکتروپولیش به آرامی سطح قطعه را حل می کند تا به این وسیله صافی سطح را تا دو برابر افزایش دهد، پلیسه های مویی را از بین ببرد، اصطکاک را کم کرده یا یک سطح صاف، یکنواخت و با ظاهر درخشان به وجود آورد.

حتی از این روش برای کنترل دقیق قطر لوله های موجود و رسیدن به تلرانس های بسته استفاده می شود.

الکتروپولیش می تواند نسبت کروم به آهن را با از بین بردن یون های آزاد در سطح قطعه افزایش دهد و آن را در حالت غیر فعال قرار دهد. این حالت غیر فعال دارای اکسید کروم است که مقاومت به خوردگی را افزایش می دهد.

این فرایند در یک مخزن کنترل شده از نظر الکتریسیته انجام می گیرد. قطعات در یک حمام اسید فرموله شده قرار می گیرند که از آن جریان مستقیم عبور می کند. مقداری از مواد که برداشته می شود مستقیما به مقدار جریان الکتریسیته و زمان مربوط است.

در شرکت تبیان دستگاه های الکتروپولیش خاص ساخته می شوند تا از یکنواختی فرایند تولید و قرار گرفتن درست اجزای آن اطمینان حاصل شود. الکتروپولیش عموما صافی سطح را تا دو برابر بهبود می دهد. به این معنی که اگر صافی سطحی 400 میکرون باشد احتمالا تا حدود 200 میکرون بهتر خواهد شد.

در این فرایند قطعات دارای سطحی به مراتب براق تر و غیر فعال تر از سایر روش های شیمیایی تولید خواهند بود. علاوه بر الکتروپولیش سطوح خارجی قطعات، میکروگروپ این توانایی را دارد که با محدودیت های مشخصی سطوح داخلی را نیز با این فرایند پولیش نماید.

فهرست