خدمات و محصولات پر کاربرد

مارک کردن و حکاکی دقیق بر روی لوله ها و قطعات پزشکی

ایجاد مارک بر روی لوله های پزشکی


در مارک کردن بر روی فلزات عموما از روش های الکتروشیمیایی و لیزر استفاده می شود. در عین حال روش های الکتروشیمیایی برای کاربردهای عمومی تر، که نیاز به دقت های فوق العاده ای ندارند گزینه های بهتر و مقرون به صرفه تری هستند. اما باید توجه داشت که در کاربردهای پزشکی و ظریف، به کاربردن روش های الکتروشیمیایی نیازمند ابزارها، مهارت و دقت کافی برای رعایت تلرانس های لازم می باشد که در شرکت دانش بنیان تبیان با توجه به تجارب گذشته قابل انجام می باشد.

فهرست