خدمات و محصولات پر کاربرد

قطعات پزشکی، مهندسی و مونتاژ

تولید و مونتاژ قطعات پزشکی و مهندسی


در صورتی که به خدمات سفارشی از قطعات کوچک پزشکی تا دیگر قطعات ظریف در صنایع دیگر نیاز دارید که در آنها تمرکز بر روی لوله های نازک فلزی یا برش ها و تیزی قطعات کوچک است و یا نیاز به مونتاژ قطعات با فرایندهای توضیح داده شده در قسمت خدمات سایت را دارید، می توانید روی ما حساب کنید. این قطعات می توانند برش های کوچک و دقیق لوله تا مونتاژ قطعات پیچیده در تعداد کم تا تعداد زیاد باشد.

همچنین در صورتی که در مونتاژ محصولات خود به کلین روم نیاز دارید، این امکان وجود دارد که در فضای کلین روم تبیان، این مونتاژ انجام شود.

اگر مشخصات فنی محصول شما آماده باشد به سرعت یک جدول زمانبندی و هزینه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و در صورتی که برای نهایی کردن این مشخصات نیاز به کمک داشته باشید مهندسان ما می توانند در تغییرات کوچک یا مهندسی مجدد قطعات و یا آماده سازی نقشه‌ها و پروتوتایپ ها به شما کمک کنند.

پرسنل تبیان می توانند در هر مرحله از طراحی با دیدی که نسبت به ساخت محصول دارند در قابلیت تولید و بهینه کردن و افزایش کارایی محصول کمک شایانی برای شما انجام دهند. در این مرحله با به کارگیری نرم‌افزارها و تجربه افراد می توان در زمان مناسب مفاهیم مورد نظر را به پروتوتایپ ها، تبدیل کرد.

شناسایی مواد و متریال لازم برای تولید، قابلیت دیگری است که می تواند به شما در صرفه جویی زمانی کمک کند.

در انتها با ترکیب دانش کاربردی تیم ما و آخرین متدهای تولید بهینه و سیستم های کیفیت قادریم پروتوتایپ ها را از مرحله ابتدایی به یک فرایند تولید قدرتمند و با ارزش و متناسب با ظرفیت تولید شما تبدیل کنیم.

اطمینان داشته باشید بدون توجه به سادگی یا پیچیدگی یا تعداد قطعه و یا مرحله ای که توسعه محصول در آن قرار دارد همواره سعی خواهیم کرد کار به بهترین شکل به انتها برسد.

فهرست