انواع دیگر برش

خدمات و محصولات پر کاربرد

برش لوله های پزشکی با روش های سایشی (Abrasive Cutting)

برش با روش های سایشی (Abrasive Cutting)


برش سایشی به اندازه سایر روش ها دقیق نیست اما اغلب به دلیل اینکه مقرون به صرفه است یا وقتی که قطعات نیازی به دقت بالا ندارند یا به لبه های تیز در کار نیاز است و در کل روشهای دیگر اثربخش نیستند، انتخاب می‌شود.

برش های سایشی عموماً تلرانسی بین 0.2 mm تا 0.3 mm در طول دارند. این مقدار را می‌توان با روش‌های خاصی به حدود 0.15 mm در طولهای کوتاه رساند.

با در نظر گرفتن جنس آلیاژ و اندازه مواد اولیه و با به کار بردن تیغه های با ضخامت متفاوت و نیز سرعت اسپیندل سطح نهایی کار نیز تا حد زیادی بهینه می شود.

برخی از مواد اولیه فریتی و غیر فریتی که نمی‌توانند با دیگر روش ها بریده شوند با روش برش سایشی بریده می شود. این مواد شامل سرامیکها، کامپوزیت ها، فلزات مقاوم، کاربیدها و استیل سخت هستند. به طور عمومی برش سایشی برای مواد با قطر زیاد و یا دیواره کلفت مناسب نیست چرا که به دلیل اصطکاک بالای بین قطعه و تیغه، مواد اصطلاحا می سوزد.

فهرست