انواع دیگر برش

خدمات و محصولات پر کاربرد

برش لوله های پزشکی با لیزر (Laser Cutting)

برش لیزر (Laser Cutting)


با استفاده از دستگاه های CNC لیزر که دارای اشعه پرقدرت و دقیق هستند می توان به برش های دقیق و تکرارپذیر که از نظر صافی سطح و کیفیت لبه ها بهینه هستند رسید.

برش لیزر معمولا برای قطعاتی انتخاب می شود که از نظر ابعاد کوچک هستند و از نظر هندسی پیچیدگی فراوان دارند. از آنجا که برش لیزر روشی بدون تماس است، برای برش لوله های دیواره نازک و یا قطعات قابل شکستن، بدون ایجاد اعوجاج ایده آل است. همچنین برش لیزر از نظر تولید پزشکی یک روش تمیز محسوب می شود چرا که تماسی با ابزارهای برش در کار نیست و از انتقال آلودگی جلوگیری می شود.

در مجموع لیزر یک مکمل مناسب برای سایر روش های موجود در سازمان است چرا که در بسیاری از مواقع جایگزینی اقتصادی برای روش های EDM یا فرزکاری محسوب می شود.

فهرست