خدمات و محصولات پر کاربرد

جوش های فوق ظریف

استفاده از جوش های فوق ظریف در شکل دهی لوله های پزشکی


جوش های فوق ظریف در واقع به طرق مختلف اعم از لیزر و روش های مرسوم دیگر انجام می شوند. در این مجموعه از جوش نقطه ای و جوش لیزر برای مقاصد پزشکی استفاده می گردد. این نوع اتصال در بیشتر موارد برای مونتاژ قطعات بسیار کوچک پزشکی مانند اتصال لوله ها و مفتول ها و یا اتصال انبرهای بسیار کوچک و … مورد استفاده قرار می گیرد. دامنه این نوع از جوش برای لوله ها حداقل تا 0.3 mm قابل انجام است. در کاربردهای خاص با استفاده از دستگاه ویژه و تنظیمات مخصوص همان کاربرد، به مقادیر کمتر از آن نیز می توان رسید. در شرکت تبیان این توانایی وجود دارد که دستگاه های اختصاصی برای جوشکاری ظریف با شیوه های لیزر و جوش نقطه ای در خطوط تولید و کاربردهای کاملا اختصاصی ساخته شود.

فهرست